Antroponimia galega

InicioAbreviaturas & notasConsegue o libroContacto

Cora

  • Vars.: Kora.
  • Or.: (1) Grega: (koré) rapaza.
  • (2) Tamén é forma popular de Cordelia.
  • Rel: Cordelia.