Antroponimia galega

InicioAbreviaturas & notasConsegue o libroContacto

Belinda

  • Or.: Xermánica: (Belindis) a partir de lindis (serpe); ou variante de Berlinda (berin + lind), escudo do oso.