Antroponimia galega

InicioAbreviaturas & notasConsegue o libroContacto

Aníbal

  • Vars.: Haníbal.
  • Or.: Púnica: (Hann-i-Ba'al) graza ou favor de Baal.
  • Rel.: Bel (posiblemente na orixe indoeuropea, o mesmo deus que Baal), Ana (procede da mesma raíz etimolóxica semítica hânan).