Antroponimia galega

InicioAbreviaturas & notasConsegue o libroContacto

Bibliografía

 • Alberro, Manuel. Os celtas da antiga Gallaecia (Ed. Toxosoutos, 2004)
 • Asociación Cultural Fillos de Galicia. A Enciclopedia de Fillos de Galicia. http://abibliotecadefillos.blogaliza.org/
 • Asociación Touda. http://Nomes-Galegos.info
 • Caridad Arias, Joaquín. Cultos y divinidades de la Galicia prerromana a través de la toponimia (Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1999)
 • Caridad Arias, Joaquín. Toponimia céltica de Galicia (Deputación de Lugo, 2006)
 • Diccionario enciclopédico Espasa (Espasa-Calpe)
 • Dictionary of First Names (Brockhampton Press)
 • Ferro Ruibal, Xesús; Boullón Agrelo, Ana Isabel; García Álvarez, Xosé Manuel; Lema Suárez, Xosé María; Tato Plaza, Fernando R. Diccionario dos nomes galegos (Ed. Ir Indo, 1992)
 • Luján Martínez, Eugenio R. The language(s) os the Callæci e-Keltoi (Journal of Interdisciplinary Celtic Studies. Vol 6 / The Celts in the Iberian Peninsula)
 • Martins Estêvez, Higino. As tribos Calaicas. Proto-história da Galiza à luz dos dados linguísticos (Eds. da Galiza, 2008)
 • Pena Graña, André. Treba y territorium, génesis y desarrollo del mobiliario e inmobiliario arqueológico institucional de la Gallaecia. Tese doutoral (Universidade de Santiago de Compostela, 2004).
 • Sainero, Ramón. As orixes do pobo de Breogán no Leabhar Gabhála (Biblos Clube de Lectores, 2008).
 • Seixas Subirá, Xaime. 400 Nomes galegos para homes e mulleres (Ed. Sept.)