∼ //**Antroponimia galega**// [[:start|Inicio]] • [[:abreviaturas_e_outras_notas|Abreviaturas & notas]] • [[:consegue_o_libro|Consegue o libro]] • [[:contacto|Contacto]]

Ulla

  • Vars.: UlhaR.
  • Or.: Top. prerromano, quizais céltico.
  • Top.: Río Ulla, comarca da Ulla, a Ulloa…