∼ //**Antroponimia galega**// [[:start|Inicio]] • [[:abreviaturas_e_outras_notas|Abreviaturas & notas]] • [[:consegue_o_libro|Consegue o libro]] • [[:contacto|Contacto]]

Lidia

  • Vars.: Lédea, LídiaR.
  • Or.: Grega: de Lidia (top.).
  • Top.: Lidia, en Asia Menor.