∼ //**Antroponimia galega**// [[:start|Inicio]] • [[:abreviaturas_e_outras_notas|Abreviaturas & notas]] • [[:consegue_o_libro|Consegue o libro]] • [[:contacto|Contacto]]

Carme

  • Vars.: Carmela, Carmo.
  • Or.: Hebrea: (Carmel/Karmel) xardín, que deu lugar ao topónimo dun monte. Non ten nada que ver co latín carmen (canto).
  • Top: Ten a súa orixe no nome dun monte entre Galilea e Samaría onde habitaban eremitas.