∼ //**Antroponimia galega**// [[:start|Inicio]] • [[:abreviaturas_e_outras_notas|Abreviaturas & notas]] • [[:consegue_o_libro|Consegue o libro]] • [[:contacto|Contacto]]

Camelia

  • Vars.: CaméliaR.
  • Or.: (1) Procede do nome da flor do camelio, bautizado por Linneo en honor ao misioneiro moravo Georg Joseph Kamel (latinizado como J.J. Camellus).
  • A orixe do apelido Kamel podería ser quizáis o antropónimo árabe Kamel/Kamal ou a palabra latina camellus (camelo).