∼ //**Antroponimia galega**// [[:start|Inicio]] • [[:abreviaturas_e_outras_notas|Abreviaturas & notas]] • [[:consegue_o_libro|Consegue o libro]] • [[:contacto|Contacto]]

Aldonza

  • Vars.: Aldonça, Dulce.
  • Or.: Xermánica.
  • Per.: Raíña de Galiza e León en 1230.