∼ //**Antroponimia galega**// [[:start|Inicio]] • [[:abreviaturas_e_outras_notas|Abreviaturas & notas]] • [[:consegue_o_libro|Consegue o libro]] • [[:contacto|Contacto]]

Ximeno

  • Vars.: JimenoR.
  • Or.: (1) Var. de Simeón?
  • (2) Vasca: fera da montaña.