∼ //**Antroponimia galega**// [[:start|Inicio]] • [[:abreviaturas_e_outras_notas|Abreviaturas & notas]] • [[:consegue_o_libro|Consegue o libro]] • [[:contacto|Contacto]]

Heladio

  • Vars.: Eladio, EládioR.
  • Or.: Grega: de Grecia.
  • Top.: Grecia.