∼ //**Antroponimia galega**// [[:start|Inicio]] • [[:abreviaturas_e_outras_notas|Abreviaturas & notas]] • [[:consegue_o_libro|Consegue o libro]] • [[:contacto|Contacto]]

David

  • Vars.: Davide, Dauti.
  • Or.: (1) Hebrea: amado.
  • (2) Asiria: comandante.