∼ //**Antroponimia galega**// [[:start|Inicio]] • [[:abreviaturas_e_outras_notas|Abreviaturas & notas]] • [[:consegue_o_libro|Consegue o libro]] • [[:contacto|Contacto]]

Cristián

  • Vars.: Cristiano
  • Or.: Grega e cristiá: seguidor de Cristo, seguidor do unxido.