∼ //**Antroponimia galega**// [[:start|Inicio]] • [[:abreviaturas_e_outras_notas|Abreviaturas & notas]] • [[:consegue_o_libro|Consegue o libro]] • [[:contacto|Contacto]]

Carinus <T

  • Vars.: Carinius.
  • Or.: Céltica: latinización de Cario.
  • Top.: Cariño (Co.).