∼ //**Antroponimia galega**// [[:start|Inicio]] • [[:abreviaturas_e_outras_notas|Abreviaturas & notas]] • [[:consegue_o_libro|Consegue o libro]] • [[:contacto|Contacto]]

Anacleto

  • Or.: Grega: (Anákletos) invocado, ou (Anéncletos) libre de toda culpa.